Aanvraagformulier ter verkrijging van een vergunning EXPLOITATIE INRICHTING ingevolge artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Brielle.