Stelling van het CDA

Het huidige Brielse kernen/wijkenbeleid is geen goed voorbeeld voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Toelichting

Brielle heeft behoefte aan een visie op de dorpen en wijken, met name gericht op de leefbaarheid, veiligheid en integratie. Regelmatig komen er van bewoners klachten binnen waarop de gemeente vervolgens niet adequaat genoeg kan reageren.

De reacties:

Wij zijn het eens dat er een duidelijke visie moet komen op de dorpen en wijken, in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Deze visie moet de inwoners handvatten geven om bij de gemeente aan te geven wat er speelt in de dorpen en wijken en wat hier aan gedaan moet worden.

Eens met de stelling. Een gemeente moet goede contacten onderhouden met haar inwoners. Wij pleiten voor kernwethouders. Een kernwethouder heeft onder andere de taak de contact-/communicatie wethouder te zijn voor één of meerdere woonkernen van de gemeente. Ook een beter communicatiesysteem, waar direct op wordt gereageerd, is een must.

De VVD herkent het probleem, dit is ook regelmatig in de commissie grondgebied besproken. Het moet een belangrijke plaats in de ontwikkeling naar Voorne aan Zee zijn, evenals het kernenbeleid voor de gemeentelijke fusie.  De VVD vindt ook wijkschouwen belangrijk, waar klachten van bewoners kunnen worden ingebracht. De afwikkeling daarvan kan beter, ook in de nieuwe gemeente.

Brielle heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opknappen van wijken of door nieuwbouw. Vierpolders en Meeuwenoord zijn daar mooie voorbeelden van. Voor de binnenstad en Zwartewaal liggen er mooie plannen.
Voor de overige wijken steunen wij de gedachte dat daar ook plannen voor gerealiseerd moeten worden, met name de wijken Zuurland en Rugge verdienen aandacht.