Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Campus Groene Chemie Voorne Putten

Profiel

De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden rondom innovatieve processen op het gebied van alternatieve energie. Waterstof, wind- en  zonne-energie zijn mogelijk bekend maar ook geothermie en  waterenergie behoren tot de Groene Chemie. De Campus Groene Chemie in Brielle gaat zorgen voor een innovatief en passend onderwijsaanbod en voor voldoende talent in deze energiesector. Het is een samenwerking tussen STC Group, Deltalinqs (als belangenbehartiger van bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten en de gemeenten op Voorne-Putten. STC-Group neemt samen met de gemeente Brielle het voortouw in deze campusontwikkeling, ondersteund door relevante partners en bedrijven uit de industrie.De Campus Groene Chemie is de doorontwikkeling van het bestaande STC MBO College ‘Procestechniek & Maintenance’, dat procesoperators en maintenancepersoneel opleidt voor de Rotterdamse haven. De campus wil samen met het bedrijfsleven en het werk- en ontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt, een doorlopende leerlijn Groene Chemie ontwikkelen (van VO naar MBO en HBO). Een kwartiermaker zal nader behoefteonderzoek doen naar om- en bijscholing bij lokale en regionale bedrijven. Ook zal de kwartiermaker de mogelijkheid van een practoraat ‘Groene chemie en procestechniek’ verkennen. Daarnaast is het een netwerk van bedrijven rond de campus om zoveel mogelijk vraaggericht op te leiden. Zo passen we de behoeften tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt op elkaar aan. 

Met de bijdrage van de MRDH wil de Campus Groene Chemie medio 2022 de energietransitie onderdeel laten zijn van het regulier onderwijsaanbod, in nauwe afstemming met het Onderwijs, Overheid en Ondernemers. De campus zal met een eigen profiel aanvullend zijn op het bestaande campusnetwerk van de MRDH, dat onder andere aansluiting heeft gevonden bij de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht), IT Campus (Rotterdam) en Maritiem Onderwijs- en Innovatie Centrum (Schiedam).

Contactpersonen:  

Netwerkpartners: 

  • MRDH
  • STC group
  • Gemeente Brielle
  • Deltalinqs
  • Economic Board
  • Voorne Putten Werkt
  • Gemeente Nissewaard
  • Energieke regio