Programma:

Inloop:          10.30 uur
Duur lezing: 11.00 – 12.30 uur
Lunch:          12.30 – 13.30 uur

Na afloop van deze lezing kunt u van een lunch gebruikmaken. Hiervoor dient u zich apart aan te melden via het aanmeldformulier voor deze lezing.

Aanmelden 10 december 2022

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf -
over veiligheid, crisisbeheersing en de rol van de overheid

In een open democratische samenleving is vrijheid een gegeven. Maar vrijheid kan niet zonder veiligheid. De overheid beschermt haar inwoners tegen rampen, aanslagen en onderdrukking. Sinds de komst van het Koninkrijk in de 19e eeuw vervulde de overheid die zorgende rol met verve en steeds meer middelen. Dat werd lange tijd zeer gewaardeerd.  Bij watersnoodrampen, volksgezondheidsproblemen en ernstige onlusten trad de overheid doortastend op, tot tevredenheid van haar burgers die deze rol als vanzelfsprekend beschouwden. Totdat de omslag kwam en steeds meer vraagtekens werden geplaatst bij het optreden van de overheid. Dat werd vooral duidelijk na de vliegtuigramp in de Bijlmer. Steeds meer werd de overheid tot verantwoording over haar handelen gedwongen. Bij de burger namen kritiek en achterdocht toe. Bij de coronabestrijding werd dat recent ook zeer zichtbaar. De overheid wordt door een groeiend deel van haar inwoners niet meer vanzelfsprekend als de beste beschermer van de burger beschouwd. Het wordt dus tijd voor een andere manier van crisisbeheersing!

Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf (1976) is historicus en faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Zij publiceert over terrorisme, oorlog en veiligheid. Ze publiceerde onder meer Tegen de Terreur (2018) en Radicale Verlossing (2020). Ze is een veelgevraagd spreker op radio en tv en trad  recent zelfs op in het theater. In de maand van de geschiedenis (oktober 2022) publiceerde zij het essay Crisis!

Haar werk is vele malen bekroond. Zij ontving in 2018 de Stevinprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in ons land. In 2022 ontving zij de Arembergprijs voor het beste boek over Europese geschiedenis. In 2017 werd zij benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

Aanmelden 10 december 2022