Jubileumjaar!

In 2022 viert Brielle 450 jaar Vrijheid. Als eerste stad in Nederland bevrijd van het juk van de Spanjaarden en daarmee Eersteling der vrijheid. Van 1 april tot en met 10 december 2022 gaan we dit samen vieren met een groot aantal activiteiten, met als thema: Verbinden in Vrijheid voor iedereen!

Niet alleen het vieren, maar ook herdenken en bezinnen komt aan de orde. Vrijheid door de eeuwen heen, in al zijn vormen, inclusief zijn dilemma’s, vormt de rode lijn. Zo hopen we een waarde(n)vol jaar te ontwikkelen vooral met en voor onze inwoners, jong en oud, in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

Meedoen met een project?

Om vrijheid een veelkleurige en boeiende stem mee te geven ontwikkelen de gemeente Brielle samen met Stichting Brielle 2022 en Stichting Eersteling der Vrijheid een mooi en divers programma. Het programma voor 2022 heeft als thema: verbinden in vrijheid voor iedereen! Vrijheid is een bijzonder goed, dat niet alleen in 1572, maar ook nu nog niet vanzelfsprekend is.

De feest- en activiteitenkalender loopt van 1 april tot en met 10 december 2022. Daarbij staat de verbinding in vrijheid voor iedereen centraal.

Heb je zelf een mooi initiatief, idee of plan om uit te voeren in 2022? Schroom niet en meld je plan aan bij Stichting Brielle 2022!

Contact & informatie

Voor alle actuele informatie over Brielle 2022? 

Ga naar de website Brielle2022.nl

GEMEENTE BRIELLE

Slagveld 36, 3231 AP Brielle
Postbus 101, 3230 AC Brielle

organisatie2022@brielle.nl
Tel. 0181 – 47 11 11

In naam van Oranje!

In 2022 is het 450 jaar geleden dat Den Briel als eerste stad werd bevrijd van het Spaanse bewind. Het is een keerpunt in de geschiedenis van de vorming van  Nederland  zoals we die nu kennen. Dit gebeurde op 1 april 1572 in Brielle dat “in naam van Oranje” door de Watergeuzen werd ingenomen na het bestormen en rammeien van de poort. Vanuit Brielle kon de bevrijding van de rest van Nederland beginnen. 

Dat vrijheid geen neutraal begrip is, merkten 19 rooms-katholieke geestelijken enkele maanden later. Zij werden uit Gorinchem naar Brielle overgebracht door de Watergeuzen. Toen ze weigerden hun geloof op te geven, werden ze op 9 juli opgehangen. De Bedevaartkerk in Brielle bewaart de herinneringen daaraan.