Brielle 1572-2022 Verbinden in vrijheid voor iedereen

In 2022 is het 450 jaar geleden dat Den Briel als eerste stad werd bevrijd van het Spaanse bewind. Het is een keerpunt in de geschiedenis van de vorming van  Nederland  zoals we die nu kennen. Dit gebeurde op 1 april 1572 in Brielle dat “in naam van Oranje” door de Watergeuzen werd ingenomen na het bestormen en rammeien van de poort.

Een tegenaanval van de Spanjaarden op 5 april mislukte. Rochus Meeuwiszoon vernielde een sluisdeur, zodat de polder overstroomde (de eerste inundatie in oorlogstijd). Daardoor moesten de Spanjaarden de aftocht blazen. Vanuit Brielle kon de bevrijding van de rest van Nederland beginnen. 

Eersteling der vrijheid

Dat vrijheid geen neutraal begrip is, merkten 19 rooms-katholieke geestelijken enkele maanden later. Zij werden

uit Gorinchem (Gorcum) naar Brielle overgebracht door de Watergeuzen. Toen ze weigerden hun geloof op te geven, werden ze op 9 juli opgehangen. De Bedevaartkerk in Brielle bewaart de herinneringen daaraan.

Vrijheid, verdraagzaamheid en identiteit waren in die tijd blijkbaar al in het geding. De vrijheid van de één was en is niet altijd die van de ander. Nog steeds is het belangrijk het er met elkaar over te hebben. Dus naast vieren ook herdenken en bezinnen. Ook en wellicht juist in een stad die als wapenspreuk heeft: “Libertatis Primitiae”. Eersteling der vrijheid, dat is Brielle in 2022 al 450 jaar.

Meedoen met een project?

Om vrijheid een veelkleurige en boeiende stem mee te geven ontwikkelen de gemeente Brielle samen met Stichting Brielle 2022 en Stichting Eersteling der Vrijheid een mooi en divers programma. Het programma voor 2022 heeft als thema: verbinden in vrijheid voor iedereen! Vrijheid is een bijzonder goed, dat niet alleen in 1572, maar ook nu nog niet vanzelfsprekend is.

De feest- en activiteitenkalender loopt van 1 april tot en met 10 december 2022. Daarbij staat de verbinding in vrijheid voor iedereen centraal.

Heb je zelf een mooi initiatief, idee of plan om uit te voeren in 2022? Schroom niet en meld je plan aan bij Stichting Brielle 2022!

Contact & informatie

Voor alle actuele informatie over Brielle 2022? 

Ga naar de website Brielle2022.nl

GEMEENTE BRIELLE

Slagveld 36, 3231 AP Brielle
Postbus 101, 3230 AC Brielle

organisatie2022@brielle.nl
Tel. 0181 – 47 11 11

Vrijheid staat niet op zichzelf, maar is verbonden met zaken als verbondenheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid. Het vieren van en bezinnen op vrijheid gaan goed samen. Brielle wil dat doen in 2022, maar ook in de aanloop er naar toe en in de jaren erna. Niet alleen, want Den Briel was wel de eerste vrije stad, maar vindt zijn diepere betekenis in een vrij Nederland. Bescheiden, maar toch. Of om de dichter A. Verschuur uit 1821 te citeren:

“Gij Brielle, gij zijt klein of eigenlijk te klein,
om onder de grootere of grootste steden gerekend te kunnen worden,
en toch kan deselve onder de eerste of voornaamste in Nederland
gerangschikt worden, want uit of door haar is begonnen en
voortgezet de tachtigjarige strijd voor de vrijheid van Godsdienst
en vaderland enz..".