Samenwerking Voorne-Putten (SVP)

Op het eiland Voorne-Putten werken de vier gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne op veel gebieden samen. 

Bijvoorbeeld door te zoeken naar de beste plaatsen om woningen en bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden en recreatieve en sociale voorzieningen te ontwikkelen.

Zo verbetert de kwaliteit van het hele gebied. De gemeenten zijn allen vertegenwoordigd in de overlegstructuur. Er wordt gewerkt vanuit een gebiedsvisie en een strategische agenda voor het eiland.

Naar de website samenwerkingvoorneputten.nl