Portefeuille, functies en ambtelijke nevenfuncties A.A. Schoon

Portefeuille 

 • Ruimtelijke ontwikkeling
  -    Bestemmingsplannen (incl. Oude Goote en Meeuwenoord)
  -    Dorpshart Zwartewaal/Christinalaan
  -    Wonen incl. urgenties
  -    Grondbeleid en – beheer
  -    Gemeentelijk vastgoed
  -    Monumentenbeleid (incl. Vesting)
  -    Archeologie
  -    Bouw- en woningtoezicht (vergunningen)

 • Economische Ontwikkeling
  -    Lokale economie (incl. middenstand)
  -    Economische Ontwikkeling buitengebied 
  -    Terrassenbeleid
  -    Agrarische zaken 
  -    Bedrijventerreinen
  -    Grondexploitaties (GREX)

 • City marketing
  -    Citymarketing
  -    Citymanagement

 • Duurzaamheid, milieu en energie
  -    Duurzaamheidsbeleid
  -    Circulaire economie
  -    Klimaatadaptatie/waterberging
  -    Milieubeleid 
  -    Grondstoffen/afvalinzamelingsbeleid
  -    Energietransitie
  -    Aardwarmte
  -    Windmolens en zonnepanelen
  -    Asbestverwijdering

Nevenfuncties ikv. regionale samenwerking:

-    Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
-    Lid bestuur Economic Board Voorne-Putten
-    Deelnemer Bestuurlijke tafel Wonen Regio Rotterdam-Rijnmond
-    Deelnemer Duurzame Dialoog Tafel
-    Deelnemer PFO RO/Wonen Voorne-Putten
-    Deelnemer PFO REO Voorne-Putten
-    Deelnemer overleg ondernemersverenigingen
-    Lid Algemeen Bestuur DCMR
-    Deelnemer namens gemeente in Greenport 
-    Lid Vereniging van Gemeenten en Monumenten (erfgoedgemeenten)