MRDH

Brielle werkt met  22 andere gemeenten in de regio samen in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRHD). Het hoofddoel van de MRDH is: meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid. Een goed vestigingsklimaat houdt in dat de MRHD voor ondernemers, inwoners en bezoekers een goede regio is om in te werken, wonen en recreëren. De regio moet daarvoor goed bereikbaar, innovatief, duurzaam en attractief zijn.

De MRDH kent twee “pijlers”, t.w. Economisch Vestigingsklimaat (EV) en Verkeer en Vervoer (vervoersautoriteit/VA).  Die twee pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: een goede bereikbaarheid van, naar en binnen de MRDH is essentieel om onze ambities op het gebied van werken, wonen en recreëren waar te kunnen maken.

Voor informatie over deze samenwerking en de projecten die gezamenlijk worden opgepakt, verwijzen wij u graag naar de website www.mrdh.nl.

Brielle werkt ook samen met de gemeenten op Voorne-Putten. Informatie over dit samenwerkingsverband vindt u op www.samenwerkingvoorneputten.nl. Door nauwe bestuurlijke samenwerking op Voorne-Putten willen we onszelf als gemeenten versterken, en tevens als Voorne-Putten een goede positie binnen de MRDH krijgen en behouden.


Archief