Klankbordgroepen

De gemeente Brielle maakt bij een aantal ontwikkelingen en plannen gebruik van het advies van een klankbordgroep. Zo'n klankbordgroep is meestal samengesteld uit vertegenwoordigers van inwoners en andere belanghebbenden.

De gemeente werkt vooral met klankbordgroepen als de plannen of ontwikkelingen een grote impact hebben op inwoners. Vaak komt zo'n klankbordgroep gedurende een langere periode verschillende keren bijeen.

Een klankbordgroep wordt om advies gevraagd, maar mag ook ongevraagd advies leveren.

De gemeente Brielle kent op dit moment verschillende klankbordgroepen; hieronder kunt u ze vinden.


Klankbordgroep woningbouw Zwartewaal