Bijeenkomsten klankbordgroep "woningbouw Zwartewaal"

Op 9 maart, 20 april, 13 juli en 12 oktober 2015 vonden bijeenkomsten van de klankbordgroep ‘woningbouw Zwartewaal’ plaats.