Presidium 09-10-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 4 september 2018

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 30 oktober

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 30 oktober 2018

 • 5

  Voorstel begrotingsbehandeling

 • 6

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 6 november 2018

 • 7

  Vergaderschema 2019

 • 8

  Begrotingsdiner (mondeling)

 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Sluiting