Presidium 16-05-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 10 april 2018

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 5 juni

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 5 juni

 • 5

  Behandeling Kadernota 2019

 • 6

  Twee dagen met de Raad op stap? (toelichting door de burgemeester)

 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Sluiting