Presidium 29-11-2016

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 oktober 2016

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 13 december 2016

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 13 december 2016

 • 5

  Voordracht lid adviescommissie EV van de MRDH

 • 6

  Wijziging samenstelling commissies

 • 7

  Communicatie door het college

 • 8

  Afspraak maken voor klankbordgesprek (functioneringsgesprek) burgemeester

 • 9

  Opstelling commissies in raadzaal

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting