Gemeenteraad 17-12-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vragenuur

 • 4

  Spreekrecht

 • 5

  Vaststellen besluitenlijst

 • 6

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 7

  Raadsvoorstellen

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Sluiting