Adviesraad Sociaal Domein 06-12-2017

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Agenda

 • 3

  Presentatie Schuldhulpverlening door dhr. H. Boogerd

 • 4

  Besluitenlijst 1 november 2017 / Actiepunten

 • 5

  Ingekomen stukken

 • 6

  Huishoudelijk Reglement

 • 7

  Lidmaatschap Koepel Adviesraden Sociaal Domein

 • 8

  OGGZ

 • 9

  Cluster Wmo

 • 10

  Cluster Jeugd

 • 11

  W.v.t.t.k. / rondvraag

 • 12

  Sluiting