Adviesraad Sociaal Domein 06-09-2017

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Wethouder Borgonjen

 • 3

  Agenda

 • 4

  Update jeugdzorg Brielle

 • 5

  Besluitenlijst 7 juni 2017 / Actiepunten

 • 6

  Ingekomen stukken

 • 7

  Cluster Wmo

 • 8

  Cluster Jeugd

 • 9

  Update regio-overleg

 • 10

  W.v.t.t.k./rondvraag

 • 11

  Sluiting