Adviesraad Sociaal Domein 03-10-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Agenda

 • 3

  Besluitenlijst 5 september 2018 / actiepunten

 • 4

  Ingekomen stukken

 • 5

  Laatste ontwikkelingen Werkorganisatie Voorne

 • 6

  Voorbereiding bijeenkomst ouderenmishandeling

 • 7

  Evaluatie bijeenkomst digitaal burgerschap

 • 8

  Bewonersavond input sociaal beleidsplan 18 oktober

 • 9

  Plaatsvervangend voorzitter

 • 10

  Cluster Wmo

 • 11

  Cluster Jeugd

 • 12

  W.v.t.t.k. / rondvraag

 • 13

  Sluiting