Vergadering Presidium 07-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:22:00
Voorzitter:G.G.J. Rensen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 16 januari 2018

3 Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 20 februari 2018

4 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 20 februari 2018

5 Verkiezingen. Verkiezingsmarkt, debatavonden en globale opzet informatieavonden nieuwe raadsleden

6 Behandeling raadsvergadering van 27 maart 2018

7 Rondvraag

8 Sluiting