Vergadering Gemeenteraad 29-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Gregor Rensen

Installatie nieuwe raad

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

4 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

5 Verdagen vaststellen besluitenlijst openbare vergadering van de raad van 27 maart 2018 Bekijk dit agendapunt online

6 Afleggen eed of verklaring en belofte door leden van de raad Bekijk dit agendapunt online

7 Aanwijzen waarnemend raadsvoorzitter Bekijk dit agendapunt online

8 Benoemen leden raadscommissies Bekijk dit agendapunt online

9 Afleggen eed of verklaring en belofte door leden van de raadscommissies Bekijk dit agendapunt online

10 Gedragscode leden van de raad en raadscommissies Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

11 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online