Vergadering Commissie bestuurlijke zaken en middelen 15-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Frits de Reus

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 Inzet susteam in de komende jaren Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

701 Evenementenbeleid Brielle 2019 Bekijk dit agendapunt online

702 Eindrapportage Werkorganisatie Voorne Bekijk dit agendapunt online

703 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van 10 beelden Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale samenwerking Bekijk dit agendapunt online

9 Recreatie en toerisme Bekijk dit agendapunt online

10 Veiligheid Bekijk dit agendapunt online

11 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online