Briels Burgerpanel

De gemeente Brielle vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij (beleids-) ontwikkelingen binnen de gemeente. Wij hechten daarom veel waarde aan uw mening en uw ideeën.

Het Burgerpanel is één van de manieren om deze betrokkenheid te verhogen en uw mening te vragen. Wij nodigen inwoners van Brielle (van 18 jaar en ouder) van harte uit om deel te nemen aan het Burgerpanel van de gemeente Brielle.

Het Briels burgerpanel heeft ruim 800 leden die een paar keer per jaar via een korte enquête met ons meedenken over onderwerpen die in Brielle ‘spelen’. Zo heeft het burgerpanel  onder andere meegedacht over: het veiligheidsbeleid, onze communicatiemiddelen, citymarketing, woonwensen, het afvalbeleid en de zondagopenstelling.

De onderzoeken onder het burgerpanel worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Duomarketresearch. U kunt zich voor het Briels burgerpanel aanmelden via a.van.grootheest@duomarketresearch.nl.

Klik hier voor het Briels Burgerpanel......