Na 1 januari 2024 is het verboden om nog asbest daken te hebben.

Asbestdaken verweren en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Tevens is er een risico als er brand ontstaat en het dak asbest bevat. Ook hierbij kunnen dan asbestvezels vrijkomen. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Bedrijven met asbesthoudend materiaal.

Als u een bedrijf heeft mag u het asbest niet zelf verwijderen. Ook niet als het minder dan 35m2 is.

Asbest verwijderen of transporteren.

In het bouwbesluit 2012, paragraaf 1.7 staan de bepalingen omtrent slopen en het verwijderen van asbest. Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding asbest te verwijderen. Het gaat om sloopwerkzaamheden, die particulieren verrichten.

Verkrijgen van sloopmelding(externe link)

Op www.infomil.nl(externe link), de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u informatie vinden over asbesthoudende goederen.

Meer informatie op www.dcmr.nl(externe link)