Op diverse plaatsen in de gemeente zijn ondergrondse containers aangebracht voor het op kleur inzamelen van glas. Het vlakglas dat niet in de containers past, kunt u naar de stadswerf brengen.

Gang van zaken

Het glas in de glascontainers moet ontdaan zijn van doppen, deksels, kurken, enz.
Tevens moet het glas zo veel mogelijk schoon en/of gespoeld zijn.
Spiegelglas mag niet in de glascontainer. 

De openingstijden van de stadswerf zijn:

  • maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en 13.00-15.00 uur
  • zaterdag 09.00-12.00 uur

Op de website Milieucentraal.nl ziet u welk glaswerk u in de glasbak mag gooien.

Contact

Houdt u er bij het gebruik van de glascontainers rekening mee dat dit 's avonds en 's nachts anderen mogelijk geluidoverlast bezorgd.

afdeling BOR (beheer openbare ruimte)
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening