Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten.

U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

Gang van zaken

U vraagt de vergunning voor het doorzoeken van afval aan bij de gemeente.

Contact

afdeling Ruimtelijke Ordening
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ro@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening