Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan of deze persoon werkelijk woont op het adres dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

Voorwaarden

De gemeente is verplicht een adresonderzoek op te starten als er twijfel bestaat over de juistheid van adresgegevens. De gemeente start een onderzoek op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of naar aanleiding van een melding van een instantie die gegevens uit de BRP gebruikt.

Gang van zaken

U kunt een verzoek tot adresonderzoek schriftelijk bij de gemeente indienen. 

Beëindiging onderzoek

Na beëindiging van het onderzoek stelt de gemeente u op de hoogte van de resultaten. De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven uit de BRP of inschrijven op een nieuw adres.

Meenemen

Bij het verzoek tot adresonderzoek hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst).
  • Eventueel gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar daar niet meer woont. Denk hierbij aan naam, geboortedatum of telefoonnummer van deze persoon.

Contact

afdeling burgerzaken
tel: 14 0181
e-mail: slz.bz@brielle.nl