Werkzaamheden en verkeershinder op het Scharloo

In de week van 4 juni is begonnen met de restauratie en reconstructie van Scharloo 7 en 8. Scharloo 6 zal vervangen worden door nieuwbouw. De panden krijgen een woonfunctie.

De eerste fase is de sloop van niet te behouden bouwdelen, archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. 

Verkeershinder

Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is er verkeershinder op het Scharloo. Door een tijdelijke ontheffing voor de parkeervakken, blijft het Scharloo in twee richtingsverkeer open. Indien de werkzaamheden dit vragen zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te leiden.

De hinder zal tot de zomer van 2019 duren als de nieuwbouw gereed is.