Woningen fase 4a Van Sleenstraat


 

Blijkens het bericht in het Algemeen Dagblad van vrijdag 27 september 2019 over het onderwerp Van Sleenstraat, zijn er bij kopers verkeerde indrukken gewekt over hetgeen gezegd is door wethouder Schoon en burgemeester Rensen tijdens de persbijeenkomst op 17 september jl.
Het lijkt ons daarom goed om in aanvulling op wat tijdens de raadsvergadering is gezegd, nog eens uit de doeken te doen wat nu wel en niet is gezegd en beoogd tijdens de persconferentie.

Lees verder in onderstaande brief........

Te downloaden: