WOB-verzoek alleen schriftelijk indienen

De burgemeester, het college en de raad hebben besloten dat een zogeheten WOB-verzoek (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur) slechts in behandeling wordt genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Met andere woorden de elektronische weg voor het indienen van een WOB-verzoek (o.a. fax en email) is niet opengesteld hiervoor.