Waterschap Hollandse Delta sluit per direct Voornse sluis

De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op verzoek van de gemeente Brielle besloten dat de Voornse Sluis dicht moet. 

De jachthavens rond het Brielse Meer zijn al gesloten en ook alle sanitaire voorzieningen zijn gesloten. Daar past ook bij dat er geen gelegenheid meer gegeven wordt aan passanten om naar het Brielse meer te komen. Daarom is per direct de Voornse Sluis benoemd als verboden locatie op grond van de noodverordening en is deze dicht. 

Uitzondering
Er is een uitzondering op de regel dat de sluis dicht is. De sluis blijft op afroep open voor beroepsvaart, waaronder scheepvaart dat voor zakelijke doeleinden naar de jachthavens komt. Een aanvraag hiervoor moet minimaal 2 uur van te voren worden gedaan via het waterschapsloket 0900-2005005.

Waterschap Hollandse Delta is beheerder van de Voornse Sluis en zal deze noodverordening per direct uitvoeren. Dit besluit geldt totdat de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt ingetrokken.

Lees het hele bericht hier.