Verbeteren binnenstad Brielle

De komende drie jaar gaan we samen aan de slag met het verbeteren van de binnenstad van Brielle.

Na het aanpassen van enkele oorspronkelijke plannen heeft de gemeenteraad op 2 juli 2019 besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van de Binnenstad- en Havenvisie. De eerste fase bestaat uit 8 deelprojecten, waaronder de Turfkade, Zuidspui-brug en Veerhaven.

Denk en doe mee!

In deze eerste fase wordt er gestart met het berekenen en onderzoeken van de projecten voordat er met de uitvoering wordt gestart. Woon of werk je in Brielle en wil je graag meedenken over de uitvoering van de plannen van de Binnenstad- en Havenvisie? Meld je dan aan bij Petra Mudde via p.mudde@brielle.nl. Vermeld hierbij je naam, leeftijd en een korte motivatie waarom je lid wilt worden van een klankbordgroep.

Meer weten?

Ga naar www.brielle.nl/binnenstadenhavenvisie.