Rode Kruis zamelt beschermingsmiddelen coronavirus in

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie.

Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Op deze website van de rijksoverheid vind je de producten die nodig zijn. Het gaat om de volgende middelen:

  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan.

Wil je een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

Op sociale media gaat het e-mailadres inleveren@rodekruis.nl rond. E-mails die binnenkomen op dit e-mailadres worden ook gelezen door onze vrijwilligers. 

Kijk hier op de website van het Rode Kruis voor alle informatie over de inzamelactie.