Raads- en commissievergaderingen Brielle

In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.


Meer agenda's van raadsvergaderingen zijn te vinden bij Bestuur > Raadsvergaderingen.
Agenda's van commissievergaderingen vindt u bij Bestuur > Commissievergaderingen.

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn in principe openbaar. U kunt inspreken als u dat wenst.
Op basis van de agenda (dus niet over andere onderwerpen dan de agendapunten) kunt u bij de griffier spreektijd aanvragen.
Bij de commissies kunt u, in overleg met de griffier, inspreken op basis van de werkkring van de desbetreffende commissie.

De griffier is bereikbaar via raadsgriffier@brielle.nl.
 

Komende vergaderingen:
maandag 2 september 2019:    Commissie samenleving
dinsdag 3 september 2019:  Commissie grondgebied
dinsdag 10 september 2019: Commissie bestuurlijke zaken en middelen   
woensdag 18 september 2019:   Themabijeenkomst
dinsdag 24 september 2019: Gemeenteraad


Alle raads- en commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het Stadhuis, Markt 1 in Brielle.

U kunt een vergadering live (of achteraf) meekijken via webcast Brielle