Raads- en commissievergaderingen Brielle

In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.

  • dinsdag 26 mei:     Gemeenteraad

Er zijn uiteraard de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Zo wordt er vergaderd zonder publiek. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast. Deze kunt u vinden onder www.brielle.nl/gemeenteraad. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van openbaarheid.

De vergadering is online in beeld te volgen. Wilt u de raad toespreken, dan moet u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer L.C.M. van Steijn. Telefoon 0181-471118. E-mail: raadsgriffier@brielle.nl.

Bij het inspreekrecht, wordt natuurlijk de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.