Raads- en commissievergaderingen Brielle

In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.


Meer agenda's van raadsvergaderingen zijn te vinden bij Bestuur > Raadsvergaderingen.
Agenda's van commissievergaderingen vindt u bij Bestuur > Commissievergaderingen.

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn in principe openbaar. U kunt inspreken als u dat wenst.
Op basis van de agenda van de gemeenteraad (dus niet over andere onderwerpen) kunt u bij de griffier spreektijd aanvragen.
Bij de commissies kunt u, in overleg met de griffier, inspreken op basis van de werkkring van de desbetreffende commissie.

De griffier is bereikbaar via raadsgriffier@brielle.nl.
 

Komende vergaderingen:
woensdag 26 februari 2020:      commissie grondgebied
maandag 9 maart 2020:   commissie samenleving
woensdag 11 maart 2020: commissie grondgebied
dinsdag 17 maart 2020:         commissie bestuurlijke zaken en middelen     


Alle raads- en commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het Stadhuis, Markt 1 in Brielle.

U kunt een vergadering live (of achteraf) meekijken via webcast Brielle