Omgevingsplan Buitengebied Brielle vastgesteld

Het omgevingsplan Buitengebied Brielle vervangt in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Brielle.

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (in 2021) is het nieuwe plan alvast opgesteld als omgevingsplan, in de geest van de nieuwe wet.

Het omgevingsplan is in de raadsvergadering van 28 januari 2020 gewijzigd vastgesteld. Het omgevingsplan ligt nu ter beoordeling bij de Provincie Zuid-Holland. Deze beoordeling zal vermoedelijk zes weken in beslag nemen. Na deze termijn ontvangen alle indieners van een zienswijze schriftelijk bericht en start de beroepstermijn van zes weken. De start van de beroepstermijn wordt naast hier op de website bekendgemaakt op de gemeentepagina, de Staatscourant, het Briels Nieuwsland.

Het omgevingsplan is te bekijken via brielle.crotec-omgevingsplan.nl. Wij adviseren u het plan op die website te raadplegen. Het (ontwerp) omgevingsplan is ook beschikbaar gesteld op de website RO-Online. Het plan werkt op deze site echter niet zoals wij dat beogen en is met name vanwege wettelijke verplichtingen daar geplaatst. U kunt het plan vinden via het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0501.OPgemBrielle-OWOP .

Het omgevingsplan hebben wij in samenwerking met de gemeente Westvoorne opgesteld, ieder voor het eigen grondgebied. Qua systematiek is het plan van Brielle vergelijkbaar met het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. U kunt het omgevingsplan voor het buitengebied van Westvoorne bekijken via westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl. Meer informatie vindt u op www.brielle.nl/buitengebied.