Nieuwe noodverordening COVID-19- coronavirus 20 september

Nieuwe noodverordening in de regio per 20 september. 

Vanaf zondag 20 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 15 september. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat is aangepast?

Meldplicht samenkomsten:

 • De plicht tot het melden van samenkomsten van meer dan 50 personen [exclusief personeel].
 • Uitzonderingen van de meldplicht vind je hier.

Verbod ophouden in een groot gezelschap:

 • Verboden zich in een publieke ruimte in een gezelschap van meer dan 50 personen op te houden.
 • Uitzonderingen op dit verbod vind je hier.

Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden:

 • Tussen 0.00 uur en 01.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten.
 • Tussen 0.00 uur en 01.00 uur moet de muziek uit.
 • Tussen 01.00 uur en 06.00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten.
 • Eten en drinken afhalen voor gebruik elders mag tot 02.00 uur, na 01.00 uur mag geen alcohol worden verstrekt.

Gedetailleerde uitwerking van de maatregelen vind je in de noodverordening.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • was vaak je handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken.

Lees de noodverordening hier.