Koningsdag 2019

Spelregels vrijmarkt en verkeersmaatregelen.

In verband met de viering van Koningsdag 2019 zijn de Nobelstraat en de Voorstraat aangewezen als evenemententerrein waar particulieren (niet zijnde ondernemers/ professionele handelaren) op 27 april 2019, van 08.00 tot 17.00 uur, een standplaats in kunnen nemen.


Aan de vrijmarkt is een aantal spelregels verbonden;

 1. Een standplaats mag ingenomen worden met een kleed, marktkraam of tafel.
 2. Het plaatsen van een tent is verboden. 
 3. Het gebruik van gasflessen is verboden. 
 4. Voor een vrije doorgang van brandweer, ambulance en publiek moet een strook van 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte van de openbare weg vrij blijven. Wegkruisingen moeten over een afstand van 3 meter worden vrijgehouden.
 5. Overige inritten, ingangen, doorgangen, uitgangen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte vrij zijn van obstakels.
 6. Rond (ondergrondse) brandkranen dient een obstakelvrije ruimte aanwezig te zijn met een diameter van 180 centimeter en wel zo dat een onbelemmerd gebruik is gegarandeerd.
 7. Elektriciteitskabels mogen geen hinder vormen en dienen te worden afgedekt met een rubberen mat of via de panden te worden bevestigd. 
 8. Muziek mag niet elektrisch versterkt worden.
 9. Na afloop van de activiteiten dienen de straten schoon te worden opgeleverd. Onverkochte producten mogen niet op de openbare weg achtergelaten worden. 


Verkeersmaatregelen Koningsdag 2019


Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de viering van Koningsdag de volgende verkeersmaatregelen getroffen.

 1. Voor Koningsdagactiviteiten in Brielle op 27 april 2019: 

  A.    Een parkeerverbod in te stellen van 00.00 tot 17.00 uur: In de Voorstraat vanaf huisnummer 70 tot en met 180 (Noordeinde).

  B.    Een afsluiting en een parkeerverbod in te stellen van 00.00 tot 17.00 uur: Aan de Turfkade vanaf huisnummer 34 tot en met de Varkensstraat ter hoogte van huisnummer 10.

  C.    Een afsluiting in te stellen van 07.00 tot 17.00 uur: In de Nobelstraat en Voorstraat, vanaf de A. Botbijlweg, de Queenborougstraat, de Koopmanstraat, de Moriaanstraat, de Asylstraat, de Lijnbaanstraat, de Franschestraat, de Geuzenstraat, de Coppelstockstraat, de Boterstraat en de Vischstraat. 
   
 2. Voor Koningsdagactiviteiten in Vierpolders: Op 27 april 2019 van 00.00 uur tot 18.00 uur een parkeerverbod (bord E1) in te stellen op de parkeerplaats aan de Dijckpotingen aan de zijde van de J.M. v.d. Lugt Melsertlaan en vanaf 07:00 uur een geslotenverklaring (bord C1).
   
 3. Voor Koningsdagactiviteiten in Zwartewaal: op 27 april 2019 van 00.00 uur tot 19.00 uur een parkeerverbod (bord E1) in te stellen op het evenemententerrein aan de Lijnbaan, Willem Alexanderstraat te Zwartewaal en vanaf 07:00 uur een geslotenverklaring (bord C1).