Even voorstellen raadslid Wim Smit

Mijn naam is Wim Smit, ik ben 64 jaar, gehuwd en samen met mijn vrouw hebben we drie kinderen. Ik ben de trotse opa van zeven kleinkinderen.

Mijn hele werkzame leven breng ik door in het onderwijs. Eerst als leerkracht en daarna ben ik 29 jaar directeur basisonderwijs geweest. Nu werk ik als project-medewerker voor de verschillende schoolbesturen. Voorbeelden van die projecten zijn: begeleiding startende leerkrachten, fusies van scholen (o.a. de fusie van een openbare en pc school in Zuidland tot een samenwerkingsschool), begeleiden van nieuwbouwprojecten en verhuizingen.

Sinds ik in 2000 in Brielle ben komen wonen, heb ik mij gelijk thuis gevoeld: een open gemeenschap die omkijkt naar elkaar, die met elkaar dingen voor elkaar wil krijgen en die met open ogen kijkt naar de wereld om zich heen. Daar wilde ik graag een steentje aan bijdragen. Eerst vanuit het onderwijsvak; samen met ouders en leerkrachten kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, maar al heel vlug ook in de Brielse politiek bij D66.

Brielle is een unieke gemeente met een familiaire cultuur, we willen vooruit, gestoeld op historische waarden, maar altijd samen optrekkend met respect voor elkaars achtergrond. Daarnaast is er het besef dat Brielle niet alleen op de wereld is. Het willen samenwerken met anderen buiten Brielle zit gebakken in de Brielse samenleving.

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst zonder de mens te vergeten.

De Brielse politiek staat voor grote uitdagingen: woningbouw voor iedereen, veranderend energie gebruik, het bereikbaar blijven van het woongebied en het behouden van het prachtige landschap van onze omgeving en dit niet te veel laten aantasten door de voortschrijdende energiebehoefte. Wellicht een veranderende bestuurlijke situatie.

Daar wil ik samen met inwoners aan werken en sta open voor een andere kijk, oplossing op de aankomende veranderingen. Samenbouwen aan een nieuwe toekomst zonder de mens te vergeten. Ik ga mijn best doen samen met u en de fractie van D66.

IN HET KORT
wie: Wim Smit
priv├ę: gehuwd en trotse opa, drie kinderen en zeven kleinkinderen      
hobby"s:         detectives lezen en detectives op tv en films
bereikbaar: wimsmit68@hotmail.com