Coronavirus

Bereikbaarheid en dienstverlening gemeente en stadskantoor
Het stadskantoor is beperkt open op afspraak. De gemeente is telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 uur op telefoonnummer 0181-471111. 

 • Burgerzaken is open op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur op afspraak via 0181-471111. Bij spoed neem ook contact op via 0181-471111.
 • Het WMO loket is dicht. U kunt per mail en telefonisch kunt u contact opnemen op 0181-471111. Klik hier voor meer WMO informatie.
 • Het omgevingsloket is dicht, u kunt per mail en telefonisch contact opnemen op 0181-471111. Klik hier voor meer informatie over omgevingsvergunningen.
 • Het loket voor vergunningen en ontheffingen op basis van de APV kunt u per mail bereiken en telefonisch op 0181-471111.
 • Buurtbemiddeling: Door de buurtbemiddelaars worden in de periode t/m 6 april geen huisbezoeken afgelegd. De buurtbemiddelaars zijn wel per mail of telefonisch bereikbaar op 06 81 95 43 14 (maandag tot en met woensdag tijdens kantooruren).

Stel uw bezoek aan de Stadswerf uit
Het is deze dagen erg druk op de Stadswerf. Voor ieders veiligheid vragen we u om uw bezoek uit te stellen. Oude spullen tijdelijk bewaren en over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur.
 
Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, kom dan alleen en blijf in de auto zitten. Bij de slagboom zal een medewerker u te woord staan en aanwijzen wanneer u kunt oprijden. We laten vijf mensen per keer toe. Het kan zijn dat hierdoor langere wachttijden ontstaan, we vragen uw begrip hiervoor. Het beschermen van de medewerkers tegen infectie is van zeer groot belang. Houd daarom 1,5 meter afstand en ga niet naar de stadswerf bij milde klachten zoals verkoudheid, keelpijn etc. 

Bent u leverancier? Meld u dan bij de balie. Als er even niemand is, wacht dan bij de balie en loop niet door. We proberen u zoveel mogelijk buiten op te vangen. 

Het ophalen van huisvuil en grofvuil is ongewijzigd.

Wijziging dienstverlening DukdalfBRES en Museum
In het kader van de maatregelen die door het kabinet op 12 en 15 maart zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er wijzigingen in de dienstverlening van de DukdalfBRES en het Historisch Museum Den Briel. Het museum is tot en met 6 april gesloten. De gemeentelijke accommodaties DukdalfBRES, 't Dijckhuis Vierpolders en gymzaal Reede/Tromp zijn tot en met 6 april gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Dukdalf.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland van 12 maart
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 6 april. De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Vragen?
Kijk op de website van de Rijksoverheid of het RIVM voor de meest actuele informatie over het coronavirus. Voor regionale informatie kijk op de website van de GGD Rotterdam- Rijnmond

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Onderwijs en kinderopvang
Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs

Ondernemen
Op de website van Rijksoverheid vindt  u veelgestelde vragen voor:

Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over: 

Heeft u vragen over het coronavirus?
De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over corona. Bel naar 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur)

For information in English or Chinese check the website of the RIVM or the website of the Dutch Government

Eerdere berichtgeving coronavirus