Bestuurlijke eensgezindheid vormt krachtig gebaar voor behoud sociale huurwoningen

Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle betrokkenen voor een aanpak van de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeenten Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk. Het gaat om circa 10.000 woningen. Daarmee zeggen alle betrokken partijen het volkshuisvestelijke probleem in deze gemeenten te willen oplossen.

“Het bestuurlijk akkoord dat vandaag is getekend door alle betrokken partijen is een goede volgende stap in het proces om te komen tot een oplossing voor het behouden van de sociale woningvoorraad in Brielle. Onder andere Minister Ollongren van BZK, Anne Koning gedeputeerde PZH, betrokken woningcorporaties en maatwerkgemeenten hebben getekend. In 2011 is Vestia in financieel zwaar weer terechtgekomen en heeft zij besloten om haar woningbezit in de zes maatwerkgemeenten waaronder die van Brielle te verkopen. Hiermee dreigt een groot deel van de sociale huurwoningvoorraad verloren te gaan. Het gaat om zo’n 1500 woningen in de gemeente Brielle. Ik ben blij met de stappen die gezet zijn en het commitment die alle betrokken partijen met elkaar zijn overeengekomen. De lokale corporaties zijn hierin een belangrijke schakel. Ik vind het belangrijk dat Brielle een plek is waar iedereen een mogelijkheid heeft om te kunnen wonen. Sociale huurwoningen zijn hierin een belangrijk onderdeel.”, André Schoon, wethouder Wonen. 

Lees hier het hele bericht.