Regenboogland

Week 06 - 2019

Er was terecht veel opwinding over het ondertekenen van de Nashville-verklaring door een groot aantal orthodoxe protestanten. In die verklaring werd homofilie aangemerkt als een te genezen ziekte en het homohuwelijk als zondig. Het was goed om te zien dat een groot deel van Nederland - ook van christelijke huize - de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, homo´s en hetero´s en de liefde tussen seksegenoten nog eens benadrukte als een waardevol element van de Nederlandse samenleving. Bij circa 60 gemeentehuizen hing de regenboogvlag uit, bij het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag zelfs twee. In Brielle zag ik bij enkele woonhuizen de kleurrijke vlag hangen. Ik had hem graag ook bij het gemeentehuis van Brielle opgehangen, als we zo´n vlag in huis hadden gehad. Voor de internationale Coming Out dag op vrijdag 11 oktober a.s. zal ik er ééntje laten aanschaffen.

Die brede opwinding over die Nashville-verklaring heeft mij ook wel een beetje verbaasd. Want wie ogen en oren goed open heeft zou toch al lang hebben kunnen weten hoe orthodox protestants Nederland denkt over homofilie en het homohuwelijk. Toch was die orthodoxe protestantse coming out voor veel Nederlanders een schokkende ervaring. Ik kan het alleen maar verklaren door de eenzijdige en bevooroordeelde aandacht die de afgelopen jaren is uitgegaan naar de Nederlanders van moslim huize. Waren het immers niet de moslimmigranten die ‘achterlijke´ opvattingen zouden hebben over homo´s? En waren wij autochtone Nederlanders niet allemaal progressief en ruimdenkend? Met name uit de rechts-populistische hoek werd maar wat graag benadrukt dat onze culturele waarden door de moslims bedreigd zouden worden. En dan blijkt ineens dat vanuit de streng-christelijke hoek ook de opvattingen minder tolerant zijn. Dan kun je het beste maar even het zwijgen ertoe doen. Populistisch rechts hield zich dan ook wijselijk buiten de discussie. Die hypocrisie was op zichzelf wel weer vermakelijk.   

De conclusie is dat de werkelijkheid dus minder zwart-wit is dan we graag willen zien. Nederland loopt minder voorop dan we denken. Op scholen, in gezinnen, in sportverenigingen en andere maatschappelijke verbanden moeten we het principiële recht op maatschappelijke gelijkheid van homo´s daarom aan de orde blijven stellen. En ook nieuwe energie steken in het versterken van de onderlinge tolerantie. Artikel 1 van onze Grondwet is glashelder over wat onze nationale norm is. Ooit was Nederland voorloper in de erkenning en gelijkstelling van het homohuwelijk. De ondertekening van het Nashville-document, maar ook andere maatschappelijke uitingen van homohaat maken duidelijk dat de norm nog lang niet de praktijk is. Nederland is nog maar voor een deel echt een regenboogland.