Levende geschiedenis

week 12 - 2015

Brielle en geschiedenis zijn bijna overlappende begrippen. Want de stad ademt natuurlijk het verleden uit al zijn poriën. Dagelijks kan ik vanuit mijn burgemeesterskamer op het stadskantoor zien hoe mooi de vesting erbij ligt. En een wandeltochtje door de binnenstad levert  mij nog steeds nieuwe ontdekkingen op die met het verleden te maken hebben. Een mooie gevelsteen, een steegje dat er honderden jaren geleden waarschijnlijk ook al zo uitzag of een fraai stadspand dat in de felle voorjaarszon weer net een andere aanblik geeft dan in de wat somberder wintermaanden. Ik kan er enorm van genieten.

Nu 1 april naderbij komt, blijkt hoe het mooie verleden van de stad ook vandaag de dag onder de bevolking nog volop leeft. Er is sprake van een lichte opwinding die wekelijks wat meer op koorts begint te lijken. Wel een prettige koorts overigens. Op 10 januari begon het al met de uitverkiezing van de Poorter van het Jaar 2014. Een hele eer die terecht aan Jaap Rijsdijk toekwam. De modeshow van historische kostuums, gemaakt door de creatieve en zeer vaardige dames van de Geuzennaald en de Spaanse Naald, in de ambiance van de St. Catharijnekerk op 28 februari, vond ik een nieuw hoogtepunt op weg naar 1 april. Mensen schoten mij de laatste weken ook steeds vaker aan, enigszins bezorgd, of ik al een historisch kostuum had gevonden. Ik kan ze gelukkig geruststellen, want ook weer dankzij de Geuzennaald hebben mijn vrouw en ik prachtige kledingstukken kunnen lenen.

De afgelopen weken zijn ook de draaiboeken weer volop bestudeerd en zijn de vergunningen en alles wat er bij komt kijken mijn bureau gepasseerd. Het is onvoorstelbaar hoe groot de papierwinkel is die voor het 1 april evenement doorlopen moet worden en hoeveel instanties om advies of goedkeuring moeten worden gevraagd. Maar ook al die hobbels zijn uiteindelijk naar ieders tevredenheid en op tijd genomen. Gelukkig hebben de 1 april vereniging en ook de medewerkers op het gemeentehuis hier in de loop der jaren heel veel ervaring mee opgebouwd. Ik zie met veel verlangen uit naar mijn eerste 1 april.

Het rijke verleden van Brielle is een permanente bron van geschiedschrijving of andere vormen van beleving. Is lees altijd met veel plezier de stukjes van streekarchivaris Aart van der Houwen in het Briels Nieuwsland. Iedere week weet hij op een leuke, anekdotische wijze de geschiedenis van Brielle met de tegenwoordige tijd te verbinden. Zijn ‘petit histoires’ maken duidelijk dat geschiedschrijving over het gewone dagelijkse bestaan in het verleden net zo boeiend is als het beschrijven van de levens van allerlei grote mannen of vrouwen.

Twee weken geleden belandde ik spontaan bij een mooie avond van de Volksuniversiteit Brielle  in het Arsenaal. Stadsgids Piet de Winter hield daar een zeer boeiende voordracht over Brielle Toen en Nu.  Aan de hand van allerlei historische foto’s van 50-100 jaar geleden en foto’s van dezelfde situaties nu, wist hij prachtig de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw te schetsen. Veel is veranderd, maar ook heel veel is hetzelfde gebleven. Wat wel opviel is dat de staat waarin de gebouwen en straten zich nu bevinden, vele malen beter is dan wat men vijftig jaar geleden gewend was. Een duidelijk bewijs dat verantwoord ontwikkelen het beste van het verleden met de moderne eisen van leefbaarheid en kwaliteit van leven weet te verbinden. Ook een compliment aan hoe voorgaande gemeentebesturen, ondernemers en vestingbewoners met de oude binnenstad zijn omgegaan.

Waar ik naar uitkijk is de in ontvangst neming van het nieuwe boek van Rens van Adrighem, op 27 maart aanstaande. Het feit dat hij als geboren Briellenaar inmiddels al vele  jaren in Spanje woont, belemmert hem niet om met zekere regelmaat over de geschiedenis van Brielle te publiceren. Hij heeft inmiddels al heel wat publicaties het licht doen zien, gedreven door zijn eigen Brielse levenservaring. Uit zijn bijdragen op Facebook blijkt wel dat hij alles wat hier ter stede gebeurt nog bijhoudt. In die zin is hij een uniek voorbeeld van hoe een Brielse inborst met een Spaanse geest gecombineerd kan worden. Iets wat in 1572 volstrekt ondenkbaar was ….