Koningsdag

week 13 - 2015

Terwijl 1 april – de moeder van alle evenementen in Brielle – nog moet plaatsvinden, zijn ook de voorbereidingen van andere evenementen al weer druk aan de gang. De afgelopen week ben ik betrokken geraakt bij de voorbereidingen van Koningsdag. Onder de nieuwe koning wordt Koningsdag op zijn verjaardag, maandag 27 april gevierd. Aanleiding voor mijn bemoeienis waren de krantenberichten dat de aubade dit jaar niet door zou gaan. Dat kon ik eerst niet goed bevatten, want wat is nu een Koningsdag zonder Aubade? Het beeld dat het college op het bordes zou staan en drie burgers en vier schoolkinderen aarzelend met vlaggetjes zouden zwaaien, is voor mij een schrikbeeld. Daarom heb ik mij de afgelopen dagen ingespannen om op Koningsdag wel een mooie aubade te hebben. Volgens mij gaat dat lukken.

Ik hoop dat u dat ook waardeert en op maandagochtend 27 april om 11.00 uur bij het stadhuis massaal met het college en de Raad een heildronk op onze koning en onze mooie Brielse samenleving komt uitbrengen. En samen ook het volkslied komt meezingen. Voor volgende jaren lijkt het mij goed een poging te doen om op die dag weer een omvattend programma voor de vesting in Brielle tot stand te brengen, inclusief kinderspelen. Dat er niet echt meer een actief Oranjecomité in Brielle is, speelt ons hierbij een beetje parten. Volgens mij zijn er echter genoeg mensen bereid om als vrijwilliger weer volop leven in Koningsdag te brengen. Met de hulp van de stichting Push gaat dat zeker gebeuren.

Natuurlijk wordt het met de vrijmarkt op straat en de spelletjes weer een gezellige vrije dag, die ongetwijfeld in onze mooie horeca gelegenheden tot diep in de avond door zal gaan. Overigens, mijn diepe bewondering gaat uit naar Vierpolders en Zwartewaal. Want daar zijn wel uitgebreide programma’s voor de viering van Koningsdag tot stand gekomen. In Vierpolders mag ik de openingshandeling verrichten en het begin van het feest meemaken. Ook in Zwartewaal ga ik zeker even mijn opwachting maken.

Waar ik geen invloed meer op uit kan oefenen, is de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag. Ik kreeg onlangs te horen dat er geen enkele voordracht is gedaan vanuit de Brielse gemeenschap. In de gemeente Brielle komt er – zeer tot mijn spijt - dus geen lintjesregen, zelfs niet één koninklijke onderscheiding. Ik vind dat bijzonder jammer. Want ik ken Brielle nu lang genoeg om zeker te weten dat vele tientallen vrijwilligers in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal in aanmerking komen voor een koninklijk lintje. We proberen in de gemeente op allerlei manieren aandacht te schenken aan onze vrijwilligers en ook bijzondere prestaties te waarderen met een erepenning of zilverenspeld. Dat doen we dus wel goed! Maar waarom dan niet met Koningsdag?

Het karakter van een koninklijke onderscheiding is juist om burgers van allerlei standen en achtergronden, die zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten, te waarderen. Ik ga daarom mijn uiterste best doen, voor zover dat in mijn vermogen ligt, om volgend jaar op Koningsdag wel een aantal bijzondere vrijwilligers met een koninklijke onderscheiding te kunnen belonen. U moet mij daar bij wel helpen, want de aanvragen moeten vanuit verenigingen, organisaties en families worden gedaan. Die aanvraagprocedures starten al snel na de komende Koningsdag en moeten voor september al afgerond worden. Daarom mijn oproep om er al vast over na te denken wie in uw omgeving volgens u in aanmerking zou kunnen komen voor een koninklijk lintje. Ik zal ze met alle genoegen volgend jaar opspelden!