Kinderinitiatieven

week 18 - 2016

Gelukkig is het land waar kinderen zich vrij en mondig genoeg voelen om in actie te komen als ze iets willen bereiken. Kinderinitiatieven zijn belangrijke burgerinitiatieven. Afgelopen week was het in onze gemeente liefst twee maal raak.

Op Koningsdag werd ik in Vierpolders verrast door een groepje kinderen uit groep 7/8 die mij een petitie aanboden. Een petitie om iets te doen tegen het vele zwerfvuil waarmee onze straten en pleinen vervuild raakt. Niet dat het in Vierpolders of in Brielle zo’n enorm probleem vormt, maar wereldwijd is zwerfvuil absoluut een enorme veroorzaker van milieu ellende. De afvalbergen nemen steeds meer ruimte in beslag. De oceanen zitten vol met plastic soep met veel dierenleed tot gevolg.

Het groepje kinderen dat mij de petitie overhandigde doet jaarlijks mee aan de versierde fietsen- en karrenoptocht waarmee de koningsspelen in Vierpolders beginnen. En ieder jaar stellen ze weer een milieuprobleem aan de orde. Vorig jaar waren het de windmolens en de duurzame energie. Dit jaar was het dus het zwerfvuilprobleem. Ze vinden dat er op school meer aandacht voor moet zijn.

Ik vind het geweldig dat kinderen in actie komen tegen dit probleem. Zeker omdat  de oplossing voor dit probleem bij ons zelf kan beginnen. Alle beetjes helpen. Zoals bijvoorbeeld het niet meer oplaten van ballonnen tijdens de Aubade in Brielle. Want die veroorzaken ook een deel van dat zwerfvuilprobleem. In plaats daarvan had jongerenorganisatie Push deze Koningsdag gekozen voor gezamenlijk bellenblazen. Ook een mooi gezicht! En ook het effect van het besluit om geen gratis plastic tasjes meer te verstrekken in winkels is buitengewoon positief.

Ik ga met de wethouders overleggen wat we nog meer kunnen doen tegen het zwerfvuil in onze gemeente. Dank in ieder geval aan deze milieubewuste kinderen dat ze dit probleem nog eens weer aangekaart hebben.

Op Koningsdag besloot ook de 10-jarige Dena in actie te komen. Want door het koude en natte weer viel de traditionele Vrijmarkt in Brielle die dag in het water. Slechts enkele kinderen trotseerden het slechte weer, maar de meeste kinderen bleven met hun spulletjes thuis.  Dena bedacht daarom een handtekeningenactie om de gemeente te bewegen de Vrijmarkt op een andere dag nog een keer te organiseren. Een sympathiek idee, dat op facebook meteen al op heel veel bijval kon rekenen. Zelfs de regionale en landelijke TV doken er bovenop.

Ook als burgemeester viel ik meteen voor dit idee. Ik heb zelf nog warme herinneringen aan de Vrijmarkten waar wij met onze kinderen aan mee hebben gedaan. Dinsdag 3 mei besluiten we wanneer het evenement nog een keer plaats kan vinden. Er moet wel even overleg plaatsvinden met de winkeliersvereniging,  de politie en de hulpdiensten. En ook moeten  verkeersbesluiten worden genomen om de straten verkeersvrij te maken voor die dag. En om te zorgen dat de straten diezelfde avond weer helemaal schoon zijn, zullen ook de buitendienst medewerkers van de gemeente ingezet moeten worden.

Ook voor Dena’s actie heb ik veel respect! Ik hoop dat alle kinderen uit Brielle aan deze kinderinitiatieven een voorbeeld nemen. Aan alle kinderen zou ik willen zeggen: Kom in actie als je iets niet goed vindt en een idee hebt om het te verbeteren. De gemeente Brielle zal  bij ieder verzoek zeker serieus kijken of het mogelijk gemaakt kan worden.