Criminaliteit opgespoord

week 32 - 2020

Tussen beeld en werkelijkheid zit niet zelden verschil. Zo is de algemene opvatting in Nederland dat de criminaliteit en onveiligheid toenemen. Grote media-aandacht voor afrekeningsmoorden, ontsnapte TBS’ers en zedenmisdrijven lijkt daar debet aan. Ook de populariteit van misdaadseries en -boeken speelt misschien een rol. Toch blijkt dat beeld niet te kloppen. De laatste twintig jaar is er sprake van een gestage daling van de misdaadcijfers, zodat we weer op het niveau van de jaren ’70 van de vorige eeuw zitten. Ik baseer dit op een recent boek van data-analist van het CBS, Peter Hein van Mulligen, die met statistieken van vijftig jaar een aantal hardnekkige mythes ontrafelt. Sceptici zullen beweren dat ook de aangiftebereidheid lager is geworden, maar dat verklaart statistisch niet het gedaalde misdaadcijfer. Niet alles is beter geworden. Het aantal misdrijven tegen personen is veel meer gedaald dan het aantal vermogensdelicten. Ook is de internetcriminaliteit toegenomen, zoals phishing (nagemaakte facturen ontvangen) of online bestellingen die je wel betaalt maar nooit geleverd krijgt. De meldingsbereidheid hierover kan nog veel beter. 

Tweejaarlijks wordt in de regio Rotterdam door gemeenten, openbaar ministerie en politie het zogenaamde Gezamenlijk Veiligheidsbeeld gepubliceerd. Niet alleen de criminaliteitscijfers worden geanalyseerd. Ook worden burgers ondervraagd over hun beeld van de veiligheid, in de zogenaamde Veiligheidsmonitor. Eind mei is voor de 25 gemeenten in de regio Rotterdam het Veiligheidsbeeld over 2017-2019 weer verschenen. Wat blijkt: het aantal misdrijven steeg in 2019 na jarenlange daling met 5 %. Maar het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een misdrijf daalde met 15 %. De stijging zat vooral in het aantal auto-inbraken en (brom)fiets- en scooterdiefstallen. Ook het aantal meldingen over ‘verwarde’ personen is fors gestegen, met liefst 36 %. Voor Brielle zijn de gegevens gunstiger. De totale criminaliteit daalde in 2019 met 2 %. Dat past in de trend van de afgelopen 6 jaar. Alleen in 2018 was er eenmalig een stijging. Het rapportcijfer dat de Brielse ondervraagden voor de veiligheid geven is een 7,6. Gelijk aan de vorige Veiligheidsmonitor. Voor de leefbaarheid in de woonbuurt steeg de waardering van onze inwoners van 7,6 naar 7,7. Met deze cijfers zitten we ongeveer gelijk aan die van Westvoorne, Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard. De grote gemeenten (60.000+) in de regio scoren gemiddeld een punt lager. Tussen platteland en stedelijke omgeving verschilt de criminaliteit dus zeker. Ik kan u zeker aanraden het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld eens door te lezen. Eén aflevering van Opsporing Verzocht kunt u toch wel missen?