mandaatbesluit DCMR

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen

Mandaatbesluit DCMR

Gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond en artikel4, zevende lid van de instructie Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2016.


BESLUIT:

instemmen met het Mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders van Brielle betreffende het mandateren van milieubevoegdheden aan de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond d.d 19 september 2017.