het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Hogeweg 8 in Vierpolders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

verzonden op 18-12-2019 ; Het bouwen van een opslagloods, Hogeweg 8 in Vierpolders