Verhuizen

Wie gaat verhuizen moet dit aangeven bij de gemeente.


U gaat verhuizen binnen de gemeente?

Dan moet u dit binnen vijf dagen na de adreswijziging doorgeven bij de afdeling burgerzaken. U laat u dan overschrijven van het oude naar het nieuwe adres. 

Dit kunt u online doorgeven door gebruik te maken van onderstaande formulier. Voeg een kopie van het huurcontract of de koopovereenkomst toe.

Komt u vanuit een andere gemeente in Brielle wonen?

Dan doet u hiervan binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf aangifte bij de afdeling burgerzaken. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Wordt u als eerste ingeschreven op een adres? Voeg dan een kopie van de huurovereenkomst of het koopcontract toe.

Komt u vanuit het buitenland in Brielle wonen?

Dan moet u hiervan binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf aangifte doen bij de afdeling burgerzaken.

Neem daarvoor het volgende mee:

  • Uw reisdocument.
  • Uittreksels uit het geboorteregister en eventueel uit het huwelijksregister.
  • Als u van de Nederlandse Antillen of Aruba komt, het aan u afgegeven verhuisbericht.

Inwonen of samenwonen?

Gaat u samenwonen of inwonen dan is een "verklaring van de hoofdbewoner" noodzakelijk. Dit is de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner kan het formulier verklaring inwoning of samenwoning online invullen en verzenden. U kunt daarvoor het onderstaande formulier "Verklaring inwoning of samenwoning" gebruiken.

Vertrekt u naar een andere gemeente?

Aangifte hiervan gaat dan via de gemeente waar u gaat wonen.

Vertrekt u naar het buitenland?

Dan doet u hiervan, uiterlijk vijf dagen voor vertrek, schriftelijk aangifte bij de afdeling burgerzaken. Of gebruik onderstaande knop om uw aangifte digitaal te doen.

Verhuizing doorgeven

Geeft hier digitaal uw verhuizing door.

Dit is de link

Vragen?

Neem contact op met de gemeente.

Dit is de link

Emigratie

Verhuizen naar het buitenland?

Dit is de link

Verklaring inwoning of samenwoning

Hier kunt u digitaal uw verklaring doorgeven.

Dit is de link