Wie hebben er een (volledige / gedeeltelijke) vrijstelling voor het inburgeringsexamen?

Antwoord:

In een aantal gevallen geldt volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht. Ook bestaat er voor bepaalde groepen vrijstelling voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Meer informatie vindt u op de Klantdienstwijzer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door