Wat is het persoonlijk inburgeringsbudget?

Antwoord:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voorzieningen aan bepaalde asielzoekers en geestelijke bedienaren.

Het persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) is het budget dat door het college, in het kader van een te sluiten overeenkomst met een inburgeringsbedrijf, ten behoeve van een inburgeringsplichtige ter beschikking wordt gesteld. Met behulp daarvan geeft de inburgeringsplichtige zijn inburgering op een op zijn persoonlijke situatie afgestemde wijze vorm .

Op verzoek van de inburgeringsplichtige kan de inburgeringsvoorziening, de taalkennisvoorziening, of de inburgeringscomponent van de gecombineerde voorziening de vorm krijgen van een PIB (artikel 19 lid 2 Wi (oud)). Ook de duale inburgeringsvoorziening - dit is de inburgeringsvoorziening die gecombineerd wordt met activiteiten gericht op het bevorderen van de actieve deelname aan de Nederlandse samenleving - kan worden aangeboden in de vorm van een PIB.

Stuur door aan een vriend
Stuur door