Wat gebeurt er wanneer ik als vreemdeling na 3 jaar nog niet aan de inburgeringsplicht voldoe?

Antwoord:

Als u het inburgeringsexamen niet binnen 3 jaar haalt, moet u nog een keer examen doen. Net zo lang totdat u slaagt. Als u niet genoeg meewerkt en het examen niet haalt, geeft de gemeente u een boete. Ook krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door