Wanneer moet ik inburgeren?

Antwoord:

Als u van buiten de EU voor een lange periode in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Dit noemen we de 'inburgeringsplicht'. De inburgeringsplicht stimuleert u actief mee te doen in de samenleving. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

Op de website inburgeren.nl van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u voor al uw vragen over het inburgeren terecht.

Stuur door aan een vriend
Stuur door